انجمن رمز ایران درباره انجمن

انجمن رمز ایران که اینک در پایان دومین دهه از فعاليت­هاي آن قرار داریم، با هدف نقش‌آفرینی و کمک به توسعه علمی کشور در حوزه رمزشناسی و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا) در کشور پایه‌گذاری شده است. این انجمن پس از دریافت پروانه تأسیس از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران در تاریخ 1378/12/25 و از زمان شروع فعالیت رسمی خود در شانزدهم تیرماه 1379 با برگزاری اولین مجمع عمومی و انتخابات اولین دوره شورای اجرایی انجمن، تاکنون توانسته است منشاء خدمات ارزنده‌ای در حوزه رمزشناسی و افتا در کشور باشد و با ارائه مشاوره­های لازم به دستگاه‌های دولتی و نهادهای قانون­گذار در نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش تاثیرگذار و تعیین‌کننده‌ای در تدوین، تنظیم و تصویب اسناد و الزامات قانونی مورد نیاز مانند سند «امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (افتا)» و سند «سیاست­های کلی نظام در حوزه افتا» ایفا نماید و عامل بسیار مؤثری برای ایجاد، رشد و نوآوری صنعت افتا در کشور بوده است.
انجمن رمز ایران

شاخه دانشجویی

انتشارات

عضویت در انجمن

عضویت افتخاری

شورای اجرائی انجمن به شخصیت های ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در موضوع فعالیت انجمن حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن كمكهای موثر و ارزنده ای نموده باشند، در صورت تصویب می تواند عضویت افتخاری اعطاء نماید. 

عضویت حقوقی
  • سازمانهای آموزشی، پژوهشی و شخصیت های حقوقی اعم از دولتی و یا غیردولتی می توانند با تصویب شورای اجرایی به عضویت حقوقی انجمن درآیند.
  • اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
عضویت دانشجوئی
  • كلیه دانشجویان علاقه مند با تأئید یك عضو پیوسته می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند. 
     
عضویت وابسته
  • الف - كلیه كسانی كه دارای حداقل درجه كارشناسی در یكی از رشته های ریاضیات، برق، فناوری اطلاعات و كامپیوتر باشند.
  • ب- كلیه كسانی كه دارای حداقل درجه كارشناسی بوده و دارای حداقل سه سال كار مفید در یكی از زمینه های موضوع انجمن باشند.
عضویت پیوسته
  • مؤسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل دارای درجه كارشناسی ارشد در یكی از رشته های ریاضیات، برق، فناوری اطلاعات و كامپیوتر باشند و در یكی از زمینه های موضوع انجمن فعالیت داشته باشند
  • تشخیص فعالیت داشتن در یكی از زمینه های موضوع انجمن برای فرد متقاضی عضویت پیوسته، با تأئید دو عضو پیوسته انجمن صورت می گیرد.