انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
کمیته ها
 
نام کمیته  مسئول کمیته 
 
 ارتباط با مسئول کمیته
 
علمی  دکتر عبدالرسول میرقدری 
 
 amrghdri@ihu.ac.ir
 
فناوری صنعت  مهندس هاشم حبیبی 
 
 
 
ارتباطات 
 
 مهندس علیرضا کریمی
 karimi@teminvestco.com 
 
کارگروه مطالعات راهبردی 
 
 مهندس حبیب رستمی
 hrostami@jdsharif.ac.ir 
 
کارگروه نظارت-ارزیابی
 
 دکتر بهروز ترک لادانی
 ladani@eng.ui.ac.ir 
 
روابط بین الملل 
 
  دکتر هادی سلیمانی
h_soleimany@sbu.ac.ir
 
شاخه دانشجویی 
 
 دکتر ترانه اقلیدس
teghlidos@sharif.edu 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/28
تعداد بازدید:
6906
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal