انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
نشست های هم اندیشی انجمن رمز ایران
بایدهای قواعد بین المللی در حوزه افتا، با نگاهی به آینده
نشست های هم اندیشی انجمن رمز ایران

فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از عرصه­ های نوظهور فناوارانه، به موازات توسعه و پیشرفت در ابعاد مختلف که منشأ خدمات ارزنده ­ای به جامعه بشری بوده ­است، به نگرانی مشترک و در عین حال فزاینده کارشناسان فنی، حقوقی، سیاسی، امنیتی و بازیگران آن در سطوح مختلف تبدیل شده و جایگاه مهمی در گفتمان­ هایی مانند امنیت، حقوق، سیاستگذاری و... پیدا کرده است به طوری که حرکت شتابنده جامعه بین­ الملل به سمت نظام ­مند کردن فعالیت ها و بهره برداری از فضای نوظهور سایبری را می­ طلبد.

ماهیت حوزه امنیت یک ماهیت جهانی است و به دنبال آن تهدیدات و مخاطرات حوزه افتا نیز ماهیت جهانی دارد، لذا پرواضح است که راه کارها و راهبردهای مقابله با این تهدیدات و چالش ها نیز باید جهانی باشند. دولت­ ها به عنوان اولویت مخاطبین امنیت بین ­الملل و مهمترین تابعین حقوق بین­ الملل، طرح ­ها و اقدامات مختلفی در راستای مقابله با تهدیدات این فضای نوظهور اتخاذ کرده ­اند.

اما تحقق این مهم نیازمند هم­ افزایی همه بخش ­های دولتی، عمومی و خصوصی در ابعاد ملی و بین­ المللی است. عوامل و بازیگران مؤثر بر این موضوع هم در مجموعه سازمان ملل و هم خارج از آن در سطوح منطقه ­ای، فعالیت­ هایی در جهت نظام ­مند ساختن فضای افتا و امنیت ­زایی برای آن انجام داده ­اند. اعمال قواعد حقوق بین­ الملل بر فضای افتا یکی از مباحث زنده در این حوزه می­ باشد. ماهیت خاص فضای سایبر و کارشکنی برخی از قدرت­ های بزرگ سایبری مانع از آن شده است که نظام­ مندی فضای سایبر به سرانجام مطلوب خود نایل شود و برای آینده این فضا نیز تصویر چندان روشنی قابل تصور نیست.

مع­ الوصف حضور مؤثر در سازمان ­های بین­ المللی برای تأثیرگذاری در روند شکل­ گیری هنجارها و معاهدات حوزه افتا یک ضرورت اجتناب ناپذیر است تا ملاحظات، مصالح و منافع کشور به نحو مطلوب در این معاهدات گنجانیده شوند.

تاریخ:
1397/01/05
تعداد بازدید:
517
منبع:
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal