انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
سه شنبه 6 شهریور برگزار می شود
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن رمز ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن رمز ایران
 
 
از کلیه اعضای پیوسته انجمن رمز دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن که از ساعت 17:00 الی 18:45 روز سه شنبه 6 شهریور در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تشکیل می شود ، شرکت نمایند.
 
 
  
تاریخ:
1397/05/22
تعداد بازدید:
554
منبع:
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal