انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ سه شنبه ۱۴ مرداد
فراخوان دوم یازدهمین کنفرانس انجمن رمز ایران
فراخوان دوم یازدهمین کنفرانس انجمن رمز ایران

پس از برگزاري موفقیت آمیز ده دوره از کنفرانس بین المللي انجمن رمز ايران طي 13 سال گذشته، يازدهمین دوره اين کنفرانس در شهريور ماه 1393 مصادف با هشتادمین سالگرد تاسیس دانشگاه تهران، در دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر پرديس دانشکدههاي فني ، مهد مهندسي کشور برگزار مي شود. يازدهمین کنفرانس بین المللي انجمن رمز ايران با هدف هم افزايي دانش، و انتشار يافته هاي نو و بديع در زمینه امنیت اطلاعات و رمزشناسي، برنامه ريزي و اجرا مي شود. آشنايي و ارتباط میان اساتید،  پژوهشگران، صاحبنظران، متخصصان، سیاستگذاران و علاقمندان حوزه امنیت فضاي تبادل اطلاعات،بررسي چالش هاي علمي و اجرايي در فرآيند کاربري آن در فضاي مجازي و تاکید بر امن سازي فضاي تبادل اطلاعات در کشور از ديگر اهداف برگزارکنندگان ميباشد . فراخوان دوم یازدهمین کنفرانس 

تاریخ:
1393/01/18
تعداد بازدید:
1659
منبع:
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal