انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۶ مرداد
انتخاب اعضا جدید شورای اجرایی
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن رمز ایران اعضا دور جدید شورای اجرایی انتخاب شدند
در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن رمز ایران که در تاریخ 12 شهریور 93 برگزار شد از بین 18 نفر نامزد عضویت در شورای اجرایی انجمن رمز افراد زیر بترتیب آراء بعنوان اعضا دور جدید شورای اجرایی انتخاب شدند.
آقای دکتر محمد رضا عارف
آقای دکتر محمود سلماسی زاده
آقای دکتر محمود رضا هاشمی
آقای دکتر بهروز ترک لادانی
خانم دکتر ترانه اقلیدس
آقای دکتر جواد شیخ زادگان
آقای دکتر رسول جلیلی
اعضا علی البدل :  
آقای دکترمحمود احمدیان
 آقای دکتر عبدالرسول میر قدری
همچنین آقای مهندس محسن رمضان یارندی بعنوان بازرس اصلی و مهندس سید مرتضی مهدوی بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند . 
تاریخ:
1393/06/18
تعداد بازدید:
1691
منبع:
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal