کنفرانس هفدهم

گزارش برگزاری روز اول هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

1399-06-19

مراسم افتتاحیه هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، در روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه۹۹ با حضور دکتر عارف (رئیس انجمن رمز ایران)، دکتر رسول جلیلی (عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی)، دکتر دوایی (معاون پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران)، دکتر شاه حسینی (معاون بین الملل دانشگاه دانشگاه علم و صنعت ایران) ، دکتر علائیان (دبیر کنفرانس و رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران) و تعدادی از ا