آغاز فرآیند رأی‌گیری برای انتخاب دوره یازدهم شورای اجرایی و بازرس انجمن

فرآیند رأی‌گیری برای انتخاب دوره یازدهم شورای اجرایی و بازرس انجمن از ساعت 17 امروز یکشنبه 99/06/23 آغاز می‌شود و تا زمان مجمع عمومی در روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت. توصیه می‌شود قبل از اقدام به رأی دادن، با مراجعه با صفحه پخش زنده انجمن به نشانی http://live.isc.org.ir از سوابق فعالیت نامزدهای این دوره اطلاع حاصل فرمائید.

دسته بندی