انتخاب اعضای جدید شورای اجرایی انجمن رمز

طی برگزاری مجمع عمومی،  اعضای جدید شورای اجرایی انجمن رمز برای دوره یازدهم  انتخاب شدند.

 مجمع عمومی عادی نوبت اول انجمن رمز ایران، عصر امروز سه شنبه 99/06/25 ساعت 17 با حضور اکثریت اعضای انجمن بصورت مجازی بر روی سامانه ایرانی اسکای روم برگزار شد.

در ابتدای نشست مجمع عمومی و پس از اعلام رسمیت جلسه، طبق اساسنامه با انتخاب اعضای هیات رئیسه، مجمع عمومی آغاز به کار کرد.

 اعضای هیات رییسه که توسط اعضای حاضر در مجمع انتخاب شدند به شرح ذیل می باشند:

- مهندس جواد مهاجری به عنوان رییس مجمع

- دکتر معصومه کوچک شوشتری به عنوان منشی

- مهندس آهنگ اقلیدس به عنوان ناظر  اول

- مهندس مسعود رجایی به عنوان ناظر دوم

سپس  مهندس مهاجری  از دکتر عارف رئیس انجمن رمز برای ارائه گزارش فعالیتهای یک ساله انجمن رمز ایران به اعضای مجمع،  دعوت به سخنرانی کردند.

نشست مجمع عمومی انجمن با ارائه گزارش مهندس کریمی،  بازرس انجمن ادامه یافت و اعضای مجمع پس از پایان گزارش  با رای مثبت خود ضمن تصویب ترازنامه مالی،  گزارش حسابرسی را تایید کردند.

مهندس رستمی، دبیر انجمن دیگر سخنران مجمع عمومی بود که با تشریح روند تهیه و تدوین  برنامه راهبردی پنج ساله پنجم انجمن (1404-1400 ) به ذکر جزئیات این سند پرداختند و سپس حاضرین در جلسه با تصویب کلیات برنامه راهبردی، وظیفه تهیه برنامه اجرایی را به شورای اجرایی دوره جدید محول کردند.

همچنین مهندس رستمی گزارشی از چگونگی اخذ مجوزهای قانونی از کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم برای تشکیل مجمع بصورت مجازی و سازوکار رای گیری الکترونیکی ارائه کردند.

در اخرین بخش مجمع، نتایج شمارش آراء انتخابات دوره یازدهم شورای اجرایی انجمن رمز ایران توسط رییس مجمع اعلام شد و به ترتیب دکتر محمود سلماسی زاده، مهندس حبیب رستمی دکتر محسن رمضان یارندی، دکتر هادی سلیمانی، دکتر طلا تفضلی، مهندس هاشم حبیبی و دکتر صادق دری نوگورانی با کسب اکثریت آراء به عنوان اعضای اصلی شورای اجرایی دوره یازدهم انتخاب شدند. همچنین دکتر هدی جنتی و دکتر رضا اصفهانی به عنوان اعضای علی البدل شورای اجرایی معرفی شدند.

مهندس کامبیز قدس و مهندس علیرضا کریمی نیز به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل توسط اعضای انجمن برای این دوره انتخاب شدند.

جلسه مجمع عمومی با ذکر یاد درگذشتگان انجمن و قرائت فاتحه برای شادی ارواح این عزیزان ساعت 19 به پایان رسید.