آغاز به کار دوره جدید شورای اجرایی و انتخاب رئیس انجمن

جلسه مشترک اعضای دوره دهم و یازدهم شورای اجرایی انجمن چهارشنبه دوم مهر ماه ساعت 18:30 بصورت مجازی برگزار شد. در ابتدای جلسه، دکتر محمدرضا عارف رئیس دوره دهم شورای اجرایی با ارائه گزارش مشروح فعالیتهای انجمن طی دو سال اخیر، از فعالیت اعضای شورای اجرایی دوره دهم تقدیر و تشکر نموده و  برای اعضای دوره جدید شورا آرزوی موفقیت کردند.

سپس اعضای جدید شورای اجرایی به اتفاق آراء، دکتر محمود سلماسی زاده را به عنوان رئیس جدید انجمن انتخاب کردند. همچنین اعضای شورای اجرایی دوره یازدهم مهندس حبیب رستمی را در سمت دبیری و قائم مقامی انجمن در دوره جدید ابقاء کردند. در ادامه جلسه، مسئولین سایر کمیته ها، کارگروهها و ارکان انجمن به شرح ذیل انتخاب شدند:

 • خزانه دار انجمن : دکتر محسن رمضان یارندی
 • مسئول کمیته فناوری و صنعت : مهندس هاشم حبیبی
 • مسئول کمیته  ارتباطات : مهندس علیرضا کریمی
 • مسئول کمیته روابط بین الملل : دکتر هادی سلیمانی
 • مسئول کارگروه برنامه ریزی و نظارت : دکتر طلا تفضلی
 • مسئول کارگروه مطالعات راهبردی : مهندس حبیب رستمی
 • مسئول کارگروه واژه‌گزینی رمزشناسی و افتا: مهندس جواد مهاجری
 • مسئول کمیته دبیرخانه دائمی کنفرانس های انجمن : دکتر نصور باقری
 • مسئول کمیته علمی : دکتر صادق دری نوگورانی
 • مسئول کمیته شاخه های دانشجویی : دکتر هدی جنتی
 • مسئول کارگروه امنیت سامانه های کنترل صنعتی : دکتر رضا اصفهانی

در پایان جلسه قرار شد مسئولین کمیته ها و کارگروهها در جلسه بعدی شورای اجرایی، اعضای پیشنهادی خود را برای  شروع رسمی فعالیت کمیته ها و کارگروهها  معرفی نمایند.