چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

چهاردهمین دوره این کنفرانس در 15 تا 16 شهریور ماه 1396 توسط گروه های مهندسی برق و کامپیوتر در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز برگزار ‌شد.

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن رمز ایران با هدف هم‌افزایی دانش پژوهشگران و صنعتگران حوزه امنیت اطلاعات و رمز شناسی و نیز انتشار یافته‌های نو و بدیع در این زمینه، برگزار گردید. آشنایی و ارتباط استادان، پژوهشگران، صنعتگران، مدیران و کلیه علاقه‌مندان این حوزه، بررسی چالش‌های علمی و اجرایی در فرآیند کاربری این فن در فضای مجازی و تاکید بر امن‌سازی فضای تبادل اطلاعات در کشور از دیگر اهداف برگزارکنندگان بود. کمیته علمی این کنفرانس از تمامی استادان، دانشجویان و صنعتگران دعوت ‌نموده با ارسال مقالات و حضور خود در این رویداد علمی شرکت نمایند. در ضمن از کلیه پژوهشگران دعوت شد مقالات خود را كه حاوی آخرین نتایج تحقیقات علمی در یکی از محورهای کنفرانس و یا سایر زمینه‌های مرتبط است، به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند.

با توجه به افزایش شدید تهدیدات و مخاطرات سایبری برای واحدهای صنعتی در سالهای اخیر، در این کنفرانس، محور علمی - ترویجی امنیت سامانه های کنترل صنعتی به محورهای کنفرانس افزوده شده بود. تا فضای تعامل بیشتری برای ارتباط محققین و صنعتگران کشور در این حوزه ایجاد شود. برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های تخصصی در زمینه امنیت سامانه های کنترل صنعتی از دیگر برنامه های جدید این کنفرانس بود.

 

دسته بندی